AnasayfaGenel BilgiKonularÖzetlerYayınYerDestekleyenler

KayıtÖnemli TarihlerOrganizasyonProgramArazi GezisiKonaklamaİrtibatKatılımcılar

 

Sempozyum konuları: (Alfabetik sıra ile. Yeni konular da ilave edilebilir)

 • Akdeniz Ekosistemleri
 • Arazi bozulması
 • Arazi kullanımı, bitki örtüsü değişimi
 • Biyocoğrafya
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Çevresel coğrafya
 • Çölleşme
 • Dağ ortamları
 • Doğal Afetler
 • Ekosistem coğrafyası
 • Ekoturizm
 • İklim ve iklim değişimi
 • İnsan-doğal ortam ilişkisi
 • Jeomorfoloji
 • Morfotektonik
 • Nüfus coğarfyası
 • Siyasi coğrafya
 • Uzaktan algılama
 • Sürdürülebilirlilik
 • Şehir coğrafyası
 • Uzaktan Algılama

Akdeniz ikliminde bazı bitkilerde uzun yaz kuraklığından korunabilir. Değişik yaprak tipleri transpirasyonu etkiler. Bazen yaprağın dış yüzeyini kaplayan muma benzer madde su kaybını azaldır. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan maki formasyonunu oluşturan melengiç (Pistacia terebinthus), akçakesme (Phillyrea latifolia), mersin (Myrtus communis) aşırı su kaybına karşı yaprakları muma benzer madde ile kaplı olan bitkilerden bazılarıdır. Bazı bitkiler ise beyaz ve parlak bir görünüm alarak insolasyonu azaltarak bitkinin terleme yolu ile su kaybını azaltır. Bitkinin su kaybı açısından en önemli olan yaprağın buyutudur. Aşırı kuraklığı karşı savunma mekanizması olarak bazı bitkilerin yaprakları tamamen ortadan kalkmıştır. Bazı bitkilerin de kök sistemleri çok iyi gelişmiş ve toprağın derinliklerinde bulunan sudan faydalanarak uzun süren kurak dönemlerde yaşamlarını sürdürebilirler.Kurak bölgelerde yetişen çalılarda yaprakların yerini dikenler almıştır. Dikenli bitkilerde transpirasyon yolu ile su kaybı çok düşüktür.

Hayvanlar türlerine göre kendilerine yaşamak için uygun şartlar ve ortam seçmişlerdir. Bu seçimde değişik birçok etkenle birlikte jeomorfolojik özellikler, kayalar ve toprak tipleri de önem taşır. Örneğin Akdeniz Bölgesinde keçi çok yaygındır. Çünkü; keçi eğimli ve sarp yerleri tercih ederken, sığır ve koyun daha az engebeli ve düz arazilerde yaşamayı sever. Yine yırtıcı hayvanlar kendilerini tehlikelerden korumak için engebeli, arızalı ve ıssız yerlerde barınırlar. Uçan etçillerden Akbaba, Kartal, Şahin ve Atmaca düşmanlarından korunmak için sarp ve dik kayalık yerlerde yuva yapar.Akdeniz Bölgesi'nde Toros dağlarında bu hayvanlar için uygun ortamlar çoktur. Toprağın kimyasal bileşimi ile hayvanlar arasındaki ilişkinin daha farklı özelliği vardır. Hayvanlar her ne kadar besinlerini bitkiler ve diğer hayvanlardan sağlasalar da her hayvanın, özellikle kabuklu ve omurgalı hayvanların kabuk ve kemiklerini geliştirebilmeleri için kirece ihtiyaç duyarlar.  Erkek geyiklerin de boynuzlarını geliştirmek için o derece kireçli maddelere ihtiyaçları olur. Örneğin, bir Kızılgeyiğin sadece boynuzlarının 8 kilo geldiği düşünülürse, geyiğin kirece olan ihtiyacının önemi daha iyi belirmiş olur. Bu nedenle Toros dağlarında bulunan kireçtaşları geyik için uygun bir ortamdır. Kalker kayaların bulunmadığı veya topraktaki kireç oranının düşük kaldığı sahalarda yaşayan hayvanlarda bazı gelişme problemleri ortaya çıkar. Kalkerli arazide yaşayan geyiklerin boynuzları daha iri olurken bunun yanısıra vücut ağırlıklarının da daha fazla olduğu görülür. 

 


Toplam Ziyaret
Website Hit Counters
Dil Değiştir
 

Webmaster
Belkiya ERCAN